Peter Henneveld

Peter Henneveld

Oprichter en hoofdopleider

Als jongste heb ik veel kunnen waarnemen wat met elkaar in verbinding was en wat niet. Mijn gevoel voor wat er “onder de waterlijn” speelt bij mensen en teams heb ik hierin ontwikkeld.

Mijn ambitie is om potentieel vrij te maken in mens en teams door dat waar het “stokt” weer te verbinden. Ik werk vanuit drie velden: rationeel, emotioneel en systemisch. Ze zijn met elkaar verbonden en omsluiten elkaar.

In 2004 ben ik gestart met de Bewustzijnsfabriek met als doel; een plek te creëren voor mensen die zich willen verbinden, ontwikkelen en waar persoonlijke groei centraal staat.

Eveline Meinster

Eveline Meinster

Hoofdopleider

Leren is voor mij een essentieel onderdeel van mijn leven omdat dit tijd voor mijzelf betekent.

In elke opleiding, training etc. krijg je te maken met trainer(s) en andere cursisten. Nieuwe ontmoetingen en ervaringen die samen een inspirerende en leerzame reis vormen.

Tijdens die reis komen soms oude patronen en overtuigingen naar boven. (Her)Ken je het gevoel dat je met sommige mensen bijna direct een klik hebt en met anderen weer niet?

Ik heb ervaren dat het ontbreken van een klik iets zegt over mij. Hoe werken mijn filters in de ontmoeting met anderen?
Ik geloof dat als we voorbij onze eigen perceptie kunnen kijken en oprecht geïnteresseerd zijn in de ander er begrip, acceptatie en verbinding ontstaat.

Tessa Bensch-Stolze

Tessa Bensch-Stolze

Marketing & Coach

Bij de Bewustzijnsfabriek heb ik de unieke kans om mijn twee grote passies te verenigen: systemisch coachen en marketing. Als lid van dit inspirerende team krijg ik de prachtige taak om samen met Peter en Eveline de boodschap van de Bewustzijnsfabriek te vertalen naar de wereld.

Met mijn achtergrond als ervaren systemisch coach en persoonlijke ervaringsdeskundigheid op het gebied van pijn, breng ik een speciale expertise naar ons team. Ik geloof dat ‘healing happens in relation’. Het begint met het vinden van harmonie binnen onszelf, het ontwikkelen van verbinding met anderen, en uiteindelijk het creëren van een diepere verbinding met de wereld om ons heen.

Mijn motivatie ligt in het begeleiden van individuen en organisaties om bewustzijn te vergroten, patronen te doorbreken en persoonlijke groei te stimuleren. Ik ben ervan overtuigd dat systemisch coachen een krachtig instrument is om transformatie en balans te bereiken, zowel op individueel als op collectief niveau.

"Healing happens in relation. First with one self, with the other, with the world" - Stephan Hausner

Sarita Ramlal

Sarita Ramlal

Co-trainer

Het verhaal was er al….

Als kind was ik al geïnteresseerd in levensverhalen van mensen. Het fascineerde me om te ontdekken wat mensen hebben meegemaakt, hoe ze zich hebben ontwikkeld en welke uitdagingen ze hebben overwonnen. Ik luisterde aandachtig naar de verhalen, ik was nieuwsgierig naar de diepste verlangens die de mensen koesteren. Welke angsten en dillemma’s kwamen ze onderweg tegen.

Dienend coachen en opleiden in opstellingen vormen de kern van mijn werk als systemisch opleider. Met een dienende benadering creëer ik een veilige en ondersteunende ruimte waarin mijn cliënten de mogelijkheid hebben om diepgaand te verkennen en te groeien binnen hun familiedynamiek.

Ik werk vanuit een plek van compassie, respect en non-oordelende aanwezigheid, waarbij ik hen ondersteun in het verkennen van hun persoonlijke geschiedenis, familielijn en de onderliggende emoties en overtuigingen die daarbij naar voren komen.

Nico Vermaas

Nico Vermaas

Co-trainer

Zolang als ik mij kan herinneren ben ik op zoek naar antwoorden. Voornamelijk door veel zelf uit te zoeken (autodidactisch), inspirerende mensen en cursussen en opleidingen zoals bijvoorbeeld Organisatiepsychologie en Systemisch werken.

In de 20 jaar van het ondernemerschap heb ik successen gekend maar ook de diepe dalen, ik ben echter nooit weggelopen van mijn verantwoordelijkheid. Het heeft mij gevormd tot wie ik nu ben.

Het gevolg daarvan is dat tegelijkertijd met mijn persoonlijke ontwikkeling ook mijn professionele rol verandert. Dit heeft invloed op het ondernemerschap. Het wordt (o.a.) dynamischer en er ontstaan nieuwe mogelijkheden.
Het leven is één grote leerervaring. De inzichten in dynamieken en overlevingstechnieken geven mij stof tot bewustwording.

Als vader van een zoon, en zoon van een vader, zie en ervaar ik hoeveel loyaliteiten er spelen tussen kind en ouder. Dan gaat het over plek en ordening en dit maakt veel duidelijk!

Het hele proces van bewustwording door het leven te nemen en te blijven ontwikkelen, is voor mij misschien de krachtigste weg. En dat te mogen delen in mijn werk, als adviseur, trainer, coach en docent.

Leonie Barendregt

Leonie Barendregt

Team trainer

Dochter, zusje, vrouw, moeder, coach, trainer, HR professional, vele en toch maar enkele laagjes van wie ik ben; Leonie. De mens bestaat uit zoveel facetten, uit zoveel lagen. Niet allemaal zichtbaar, maar al die lagen samen maken ons tot wie wij zijn.

Wat is de mens toch bijzonder. Ik ben gefascineerd door menselijke interactie en door menselijkheid. Waarom gedraagt de één zich zus en de ander weer zo, hoe komt het dat men onbewust zo’n invloed op elkaar kan hebben. En waarom doet een mens zich zo vaak anders voor dan hij zich echt voelt. Van kinds af aan ben ik gevoelig voor onuitgesproken emoties, voor gedachtes die zich vormen maar niet worden geuit, voor de stromingen die ontstaan waar mensen samen komen.

Ik zie en voel het beeld, het verhaal áchter de gesproken woorden, dat wat er niet wordt gezegd maar wel gevoeld, juist dat wat zoekende is naar woorden om begrepen te worden.

Ik ga graag samen met mensen op reis naar die onderstroom, op zoek naar wat er stroomt en wat er stokt, waar komt het verhaal tot stilstand. Op individueel niveau, maar ook bij teams en organisaties. Welke woorden zijn er nodig om tot een duidelijk verhaal te komen. Het verhaal dat ligt te wachten om gevonden, gelezen en gedeeld te worden.

Manon Rouwette-Janssen

Manon Rouwette-Janssen

Teamtrainer en -coach (internationaal)

Sinds ik de kracht ervaren heb van het systemisch werken, ben ik er enorm door gefascineerd.

Het bracht mij inzichten, helderheid en vrijheid. Vrijheid om weer te bewegen, me verder te ontwikkelen, stevig gefundeerd op mijn Limburgse en deels internationale roots. Na een 25-jarige carrière in het internationale bedrijfsleven als bedrijfsjurist gooide ik het roer om. Sindsdien verbind ik in het systemisch coachen en trainen die ervaring uit het bedrijfsleven met mijn gevoeligheid, mijn interesse in waar mensen vandaan komen, wat hen beweegt en wanneer het juist niet (meer) beweegt. Met natuurlijk ook mijn levenservaring, als dochter, zus, moeder en partner van.

Ik kijk naar het gehele plaatje, naar wat zichtbaar is en vooral ook niet zichtbaar maar wel invloed heeft. Alles hangt met elkaar samen, vandaar ook de titel “Alles Mens” van mijn eerste boek: “Als kanker je partner treft, van Over leven naar Voor leven.” Graag begeleid ik jou, jouw team of organisatie naar de vrijheid om te bewegen op jouw / jullie eigen levenspad.

Wicher Wildeboer

Wicher Wildeboer

Persoonlijke ontwikkeling van mijzelf èn van de ander is een rode draad in mijn leven.

Opgegroeid in een traditioneel Hollands gezin betekent dat ook ik belast was en ben met verschillende belemmerende patronen, normen en overtuigingen.

Vanaf het moment dat ik mij bewust werd van de mogelijkheid mijn bewustzijn en mijn zelfkennis te vergroten, is dat niet meer gestopt.

Wat ik graag doe, is het begeleiden van mensen bij hun zoektocht naar inzicht op hun vraagstukken.
Op zoek naar inzicht tot verandering wat leidt tot verrijking en heling.

Charlotte van der Kooij

Charlotte van der Kooij

Coach

Systemen en de doorwerking ervan op individuen hebben mij altijd geboeid. De systemen waar wij onderdeel van zijn, hebben diepgaande invloed op wie wij zijn.
Ze kunnen onze beleving, ervaringen en manier van leven versterken, maar ook belemmeren. Ik ben gefascineerd door de manier waarop we binnen systemen kunnen floreren of juist bekneld raken.

Ik geloof dat het begrijpen en ervaren hoe onze systemen invloed op ons hebben, helpt om belemmeringen in ons leven weg te nemen. Ik heb gezien hoe dit ruimte biedt voor diepgaande verandering en groei. Niet alleen bij de mensen die ik coach, maar bij hun hele systeem.

Vanuit deze overtuiging ben ik mij als coach gaan specialiseren in systemisch coachen. Met liefde en volle aandacht begeleid ik mensen in het vinden van inzichten en bewustwording over hun systeem.

Vanuit mijn rol als moeder, dochter, partner, vriendin, coach, en adviseur pluk ik hier dagelijks de vruchten van. Ik gun dit iedereen.

Paul de Waal

Paul de Waal

Opleider & Coach

Al heel jong heb ik ervaren hoe het familiesysteem waarin je opgroeit ingrijpt in hoe je je plek zoekt, inneemt en vorm geeft. Ik was kind in een hele grote familie en dus één van de velen. Met veel ziektes in het gezin leerden we overleven en accepteren wat er was.
Met verwondering zocht ik naar de onderliggende dynamieken die ervoor zorgden dat we ondanks alle belemmeringen en tegenslagen toch een soort ‘happy family’ waren; hoe pijn en verdriet er mochten zijn maar ook hanteerbaar gemaakt werden met humor; hoe perioden van gezondheid benut werden om ‘er alles uit te halen’, wetend dat dit tijdelijk was.

Mijn nieuwsgierigheid naar mensen, wat hen beweegt en hoe zij vaak zoekende zijn naar hun plek in het grote geheel is in mijn carrière als consultant, als trainer en als systemisch coach een belangrijke drijfveer.
Ik voel sterk aan wanneer een coachee verstrikt is geraakt in relatiepatronen die veel energie kosten. Via systemische oefeningen maken we zichtbaar wat er nog geheeld moet worden zodat het systeem tot rust komt.

In het coachen van teams en individuele medewerkers in organisaties komen thema’s als leiderschap, samenwerking, talentontwikkeling regelmatig tot uiting in een poging om erkenning te krijgen voor je plek en waarde in het organisatiesysteem.

Soms nemen mensen op basis van een coachtraject een besluit voor hun loopbaan waarvan ze diep van binnen al lang wisten dat die nodig is om de weg voor persoonlijke ontwikkeling vrij te maken.

Ik begeleid mensen op hun pad naar de voor hen gewenste balans tussen geven en ontvangen en in hoeverre daarin het persoonlijk verlangen gevoed wordt.

Zero

Zero

Opstellingshond

We stellen graag ook onze bijzondere collega Zero voor, de viervoeter met een buitengewoon gevoel voor systemen. Als onze trouwe metgezel bij De Bewustzijnsfabriek heeft Zero de unieke gave om intuïtief te begrijpen hoe systemen functioneren. Met een feilloos instinct en een ongekende sensitiviteit biedt Zero soms zelfs de perfecte interventies die onze begeleiders ondersteunen tijdens hun opleidingsdagen. Met zijn aanwezigheid en inzicht brengt Zero een extra dimensie van bewustzijn en balans in ons team.