Colinda van Dommele

Colinda van Dommele

Verbinding loopt als een rode draad door mijn leven.  Ieder  mens  heeft  een bijzondere  kwaliteit. De  mijne  is:  mensen zien in hun kern, luisteren naar wat echt  wordt gezegd.  

Ik houd ervan om het potentieel van mensen te ontdekken en  hun pad richting het doel helder krijgen.

Peter Henneveld

Peter Henneveld

Als jongste heb ik veel kunnen waarnemen wat met elkaar in verbinding was en wat niet. Mijn gevoel voor wat er “onder de waterlijn” speelt bij mensen en teams heb ik hierin ontwikkeld.

Mijn ambitie is om potentieel vrij te maken in mens en teams door dat waar het “stokt” weer te verbinden. Ik werk vanuit drie velden: rationeel, emotioneel en systemisch. Ze zijn met elkaar verbonden en omsluiten elkaar.

In 2004 ben ik gestart met de Bewustzijnsfabriek met als doel; een plek te creëren voor mensen die zich willen verbinden, ontwikkelen en waar persoonlijke groei centraal staat.

Karin vd Bos

Karin vd Bos

Zelfkennis staat voor mij voor inzicht in de eigen identiteit, waarden en overtuigingen.
Hiervoor is kennis nodig over waar je vandaan komt, je geschiedenis. Dat wat jou heeft gevormd tot wie je bent en waar je nu staat.
Zelfkennis en inzichten geven verbinding, persoonlijke groei, vitaliteit en levenskracht.

Als kind groeide ik op in een verhaal waarin geen plaats was voor gevoelens en emoties. Hierdoor ontwikkelde ik veel overtuigingen en patronen die mij later belemmerden en mijn energiesysteem blokkeerden.
De weg naar zelfkennis en onderzoek naar mijn geschiedenis heeft een helende werking gehad. Net zoals ik, heeft ieder mens een levensverhaal vol van patronen en overtuigingen. Deze ontwikkelden we ooit uit loyaliteit, liefde en om pijn te vermijden; om te overleven.

Mijn ambitie is belemmerden patronen en overtuigingen inzichtelijk te maken waardoor de weg naar zelfkennis, persoonlijke groei en levenskracht weer wordt geopend.

Wicher Wildeboer

Wicher Wildeboer

Persoonlijke ontwikkeling van mijzelf èn van de ander is een rode draad in mijn leven.
Opgegroeid in een traditioneel Hollands gezin betekent dat ook ik belast was en ben met verschillende belemmerende patronen, normen en overtuigingen.
Vanaf het moment dat ik mij bewust werd van de mogelijkheid mijn bewustzijn en mijn zelfkennis te vergroten, is dat niet meer gestopt.

Wat ik graag doe, is het begeleiden van mensen bij hun zoektocht naar inzicht op hun vraagstukken.
Op zoek naar inzicht tot verandering wat leidt tot verrijking en heling.