Als jongste heb ik veel kunnen waarnemen wat met elkaar in verbinding was en wat niet. Mijn gevoel voor wat er “onder de waterlijn” speelt bij mensen en teams heb ik hierin ontwikkeld.

Mijn ambitie is om potentieel vrij te maken in mens en teams door dat waar het “stokt” weer te verbinden. Ik werk vanuit drie velden: rationeel, emotioneel en systemisch. Ze zijn met elkaar verbonden en omsluiten elkaar.

In 2004 ben ik gestart met de Bewustzijnsfabriek met als doel; een plek te creëren voor mensen die zich willen verbinden, ontwikkelen en waar persoonlijke groei centraal staat.

Mijn naam is Colinda. Ik ben opgegroeid in een liefdevol gezin in het hart van Rotterdam. Sinds 25 jaar woon ik in Hendrik-Ido-Ambacht, een dorp in de omgeving van mijn geboortestad.

Ik ben echtgenote, moeder, dochter, zus, vriendin, samenwerkingspartner en nog zoveel meer. In al die verschillende rollen en contexten ben ik altijd op zoek naar verbinding met de ander.

Verbinding loopt als een rode draad door mijn leven
Mensen en hun verhalen intrigeren mij. De ruwheid, motivatie, passie, resultaten, relatie, onderstroom, irritatie, frustratie, het plezier en alles wat ons mensen tot mens maakt. Ieder mens ontwikkelt door zijn persoonlijke geschiedenis unieke kwaliteiten.

Mijn kwaliteit?
Mensen zien in hun kern, luisteren naar wat echt gezegd wordt. Of juist … wat niet wordt gezegd.

In 30 jaar bedrijfsleven heb ik veel ervaring opgedaan met mensen. En altijd was er de fascinatie voor het gedrag. Wat maakt dat mensen doen zoals ze doen, en waarom brengt het de één meer dan de ander. Wat triggert degene die tegenover je zit in je, waardoor je ineens jezelf niet meer bent, boos wordt of aan het twijfelen wordt gebracht?

Het kennen van je thema’s is voor mij essentieel. Wat heeft je gevormd en wat zijn je (belemmerende) overtuigingen? Waar sla je op aan en waarom?

Als Rotterdammer met voorouders van Vlieland geloof ik in een no nonsens aanpak. Ik koppel de essentie van je vraagstuk altijd aan de praktijk, zodat direct zichtbaar is wat de impact is van onze coaching. Zodat je groeit als mens, keuzes kunt maken, gelukkiger wordt en leert inzien dat soms iets ook gewoon is wat het is, maar je daarmee wel kunt omgaan. En je uiteindelijk de beste versie van jezelf wordt!

Zelfkennis staat voor mij voor inzicht in de eigen identiteit, waarden en overtuigingen.
Hiervoor is kennis nodig over waar je vandaan komt, je geschiedenis. Dat wat jou heeft gevormd tot wie je bent en waar je nu staat.
Zelfkennis en inzichten geven verbinding, persoonlijke groei, vitaliteit en levenskracht.

Als kind groeide ik op in een verhaal waarin geen plaats was voor gevoelens en emoties. Hierdoor ontwikkelde ik veel overtuigingen en patronen die mij later belemmerden en mijn energiesysteem blokkeerden.

De weg naar zelfkennis en onderzoek naar mijn geschiedenis heeft een helende werking gehad. Net zoals ik, heeft ieder mens een levensverhaal vol van patronen en overtuigingen. Deze ontwikkelden we ooit uit loyaliteit, liefde en om pijn te vermijden; om te overleven.

Mijn ambitie is belemmerden patronen en overtuigingen inzichtelijk te maken waardoor de weg naar zelfkennis, persoonlijke groei en levenskracht weer wordt geopend.

Persoonlijke ontwikkeling van mijzelf èn van de ander is een rode draad in mijn leven.

Opgegroeid in een traditioneel Hollands gezin betekent dat ook ik belast was en ben met verschillende belemmerende patronen, normen en overtuigingen.

Vanaf het moment dat ik mij bewust werd van de mogelijkheid mijn bewustzijn en mijn zelfkennis te vergroten, is dat niet meer gestopt.

Wat ik graag doe, is het begeleiden van mensen bij hun zoektocht naar inzicht op hun vraagstukken.
Op zoek naar inzicht tot verandering wat leidt tot verrijking en heling.

Leren is voor mij een essentieel onderdeel van mijn leven omdat dit tijd voor mijzelf betekent.

In elke opleiding, training etc. krijg je te maken met trainer(s) en andere cursisten. Nieuwe ontmoetingen en ervaringen die samen een inspirerende en leerzame reis vormen.

Tijdens die reis komen soms oude patronen en overtuigingen naar boven. (Her)Ken je het gevoel dat je met sommige mensen bijna direct een klik hebt en met anderen weer niet?

Ik heb ervaren dat het ontbreken van een klik iets zegt over mij. Hoe werken mijn filters in de ontmoeting met anderen?
Ik geloof dat als we voorbij onze eigen perceptie kunnen kijken en oprecht geïnteresseerd zijn in de ander er begrip, acceptatie en verbinding ontstaat.

In dit leven heb ik momenten gekend dat ik mezelf kwijt was. Door op zoek te gaan ben ik tot inzicht gekomen van oorzaken.

Dit heeft geresulteerd in een helende reis waarin ik emotionele ballast heb opgeruimd, inprentingen en beperkingen heb losgelaten en mezelf weer herontdekte. Ook mocht ik talenten ontdekken waarvan ik niet (meer) wist dat ik ze had.

Op mijn pad ben ik meerdere mensen tegengekomen die mij de helpende hand hebben geboden. Nu mag ik mijn eigen ervaringen en talenten inzetten om anderen te helpen op hun pad naar heling en naar zichzelf.

Alleen als je in verbinding met jezelf bent, kan je ook pas echt een relatie met anderen aangaan.

Ben je te definiëren als één karakter-profiel of type mens? Ik geloof van niet. Mijn klik met de Bewustzijnsfabriek uit zich met name in de samenwerking en omgang. De basis is vertrouwen, elkaar naar een hoger level willen helpen.

Mijn talent en passie ligt bij communicatie en iets teweeg kunnen brengen bij een ander. Ik uit dat in mijn functie als Marketing & Communicatie strateeg. Dat ik ook die rol ook mag uitoefenen bij de Bewustzijnsfabriek is voor mij een extra cadeautje.

Je kan een commercieel mensen-mensen zijn. Of een waanzinnig-voelend opleider met een talent voor ‘’bedrijf-bouwen.’’ Als je maar weet wáárom je iets doet.