• Peter Henneveld

    Systemisch opleider, trainer & coach

Wat we doen

Ik geloof dat bedrijven, teams en organisaties veel meer potentie hebben dan wordt gezien en gedacht. Door middel van effectieve coachtrajecten, inspirerende trainingen, workshops  en onze opleiding realiseren we onze ambitie om mensen teams en organisaties (weer) in contact te laten komen met hun  potentieel.

We werken met liefdes-, loyaliteitsprincipes die van nature in mensen en sociale systemen zitten. Niet zichtbaar, onbegrijpelijk voor onze ratio, maar zeer krachtig in hun invloed.

Hoe we werken

Als hoofd, hart en ziel verbonden zijn is veel mogelijk. We werken vanuit de lagen:

  • hoofd: rationeel, functioneel
  • emotioneel; motivatie, drijfveren van gedrag
  • systemisch; de ”onderstroom”, ordeningsprincipes bij leiderschap en in teams

Opnieuw leren verbinden met jezelf en elkaar waarbij je met een open mind & heart elkaar weer kan vinden in de taak of opdracht die moet worden uitgevoerd is de basis van ons werk bij de Bewustzijnsfabriek.

We werken op de laag van de identiteit van een persoon, team of organisatie en dus op de essentie van een vraag.

Joseph Jaworski beschrijft kernachtig waar het in de diepte van een begeleidingsvraag dikwijls om draait.

“We hebben in het bedrijfsleven moeite met liefde en betrokkenheid maar als mens verlangen we nergens anders naar”

Waar we werken

We hebben onze praktijk in Capelle aan de IJssel.

Vaak werken we ook op locatie. We zijn niet gebonden aan een vaste plek, al onze opleidingen, trainingen en workshops zijn ook incompany te volgen.

97

Zakelijke Coachtrajecten

25000

Uren

14+

Jaren ervaring

25

Teams begeleid (zorg, industrie, dienstverlening)

Van waaruit ik werk

Peter Henneveld (1962) 

Ik ben geboren in Delft, een stad waar verleden – heden – toekomst zichtbaar verbonden zijn. Historie en verhalen zijn onderdeel van mijn en onze “wortels” die bepalen wie we ten diepste zijn.

Als jongste in een gezin van kinderen heb ik goed kunnen waarnemen wat met elkaar in verbinding was en wat niet. Mijn gevoel voor wat er “onder de waterlijn” speelt bij mensen en teams heb ik hierin ontwikkeld. Voelde me als kind -mede door het pesten- snel buitengesloten en de wens om me “welkom” te voelen raakt een oud verlangen om echt gezien te worden.

Mijn kwaliteit is dat ik de polariteit in-, uit contact gaan goed ken en daardoor kan werken met dat wat wordt buitengesloten in een coachee, team of organisatie. Door mijn eigen Leerpad te lopen ken ik ook het grote cadeau van persoonlijke groei en het mogen inzetten van mijn kwaliteiten.

De Bewustzijnsfabriek

In organisaties heb ik veel gezien en ervaren dat de “menselijke maat” ondergeschikt werd gemaakt aan functioneel, uniform en technocratisch handelen. De ‘mens’ werd in mijn beeld steeds meer een verlengstuk van technische systemen. De gevolgen waren / zijn groot. Verlies van onderlinge verbindingen ging ten koste van bezieling, humor, kwaliteiten, vitaliteit, samenwerking, vertrouwen etc.

Door (weer) in te sluiten dat wat in de onderstroom zit kan veel potentieel of vitaliteit vrijgemaakt worden. De  individuele mens, team of organisatie kan dan veel autonomer zijn en werken vanuit de kwaliteiten die er zijn.

Vanuit deze ervaringen ben ik ben ik in 2004 gestart met De Bewustzijnsfabriek. Mijn doel is een plek te creëren voor mensen die zich willen verbinden, ontwikkelen en waar persoonlijke groei centraal staat.

We doen dit door het aanbieden van kwalitatief goede systemische opleidingen, trainingen, workshops, teambegeleiding en individuele coaching.

De naam en het logo
“Bewustzijn” staat voor hart, ziel, ontwikkeling en “fabriek” staat voor de metafoor van “werken”.

De vleugels in het logo zijn adelaarsvleugels.
Deze vogel vliegt het hoogst van alle vogels en  vormt de verbinding met het Grotere. De Schepping, God (of hoe je deze kracht wil noemen).
De kleur ”groen’ symboliseert het hart (de liefde) , ‘blauw’ het denken en ‘paars’  spirituele ontwikkeling.

 
 

 “Systemisch werk heeft me de sleutels gegeven naar mijn wortels en de wijsheid van mijn hart”