Team Begeleiding

Teamontwikkeling, optimaliseren teambalans, teamleiderschap

Op zoek naar professionele en ervaren teambegeleiding? Ter bevordering van de samenwerking, vertrouwen en  ontwikkelen van een gemeenschappelijke  visie of het nemen van meer verantwoordelijkheid?

Ieder team is uniek en vraagt een specifieke aanpak. Onze ervaren coaches en trainers ondersteunen en begeleiden bij: complexe teamvraagstukken en teamontwikkeling. Of het nu gaat om verbeteren van vertrouwen, onderlinge samenwerking of resultaten, we werken altijd vanuit het ontwikkelpunt van de deelnemers en de leidinggevende.

We besteden veel zorg aan de intake;

 • wat speelt er?
 • wat is vraag?
 • wat zijn de kwaliteiten en valkuilen van dit team?
 • wat wordt hier niet gezien, wat is er te leren door dit team, de leidinggevende?
 • welke concrete vervolgstappen zijn nodig?

We kijken bij teambegeleiding naar drie teamniveaus:

 1. Rationeel; feiten, structuur
 2. Emotioneel; energie, motivatie en omgaan met (lastige) gevoelens
 3. Systemisch: onbewuste dynamieken.

Uiteindelijk doel is het verbeteren van samenwerking en teamresultaten. De eigen leidinggevende wordt bij de begeleiding van het team intensief betrokken.

Belangrijk vinden we dat:

 • de eigen leidinggevende durft te kijken naar zijn of haar persoonlijk leiderschap. Dat wil zeggen;  welke patronen uit het eigen systeem laten zich zien in het teamvraagstuk?
  Leidinggevenden en managers moeten hierin bereid zijn het begeleidingstraject ook emotioneel aan te gaan, anders werkt het niet en zijn er geen goede resultaten te behalen.
 • we niet werken met vaste “maat” programma’s of grote veranderplannen waar deelnemers  doorheen worden geleid. Onze ervaring is dat deze weinig effectief zijn. We zien dat tussentijdse reflectiestappen en  verbonden vervolgacties beter werken.
 • bij onze teambegeleiding het team “eigenaar” blijft van het vraagstuk en dat onze rol en taak is hen hierin te begeleiden. De methodieken die we gebruiken zijn altijd ondersteunend en niet leading.

Wat zijn de stappen?

 1. Kennismaking: Eerst komen we in contact en kijken we naar de vraag en organisatiecontext.  We onderzoeken de invloed van het persoonljk -en professioneel leiderschap in relatie tot het teamvraagstuk.
 2. Aanbod: Op basis van de kennismaking maken we kennis met het team. Ook hier contracteren we en bespreken we wat er speelt, wat de de vraag is en wat er zou moeten gebeuren. We formuleren een voorstel over wat wij denken dat er nodig is.
 3. Uitvoering: Na akkoord gaan we van start. De leidinggevende wordt nauw betrokken in het proces. Iedere stap wordt geevalueeerd om te bepalen wat de volgende stap moet zijn.
 4. Evaluatie:  Dit doen we gedurende het traject. We bespreken de resultaten en desgewenst een follow-up.

Meer informatie over teambegeleiding? Neem vrijblijvend contact op:

7 + 0 = ?