Systemisch Advies & Opstelling

Communicatieproblemen, gebrek aan richting, leiderschapsvraagstukken.

 • Steeds terugkerend problemen & conflicten
 • Communicatieproblemen en onvoldoende begrenzing van taken
 • Bij gebrek aan richting, visie en een doel
 • Ontwikkelen en begeleiden van een verandertraject
 • Leiderschapsvraagstukken
 • Werving en selectie
 • Veel verloop van personeel op een afdeling
 • Onbalans in geven en nemen (hoog verzuim)
 • Teamontwikkeling
 • Strategische keuzes
 • Positie, nieuwe verhouding met klanten en cliënten

Systemen hebben “neigingen” die vaak uitstijgen boven de individuele leden. De wetmatigheden waarmee dit gebeurd zijn niet door mensen bedacht maar werken volgens een natuurlijke ordening die ontdekt is door vele opstellingen te doen. Systemisch advies of een opstelling kunnen gedaan worden door en voor de organisatie maar ook voor individuen.

Systemische vragen zijn:

 • Wat versterkt, is dienend aan het collectief?
 • Waar zitten verstrikkingen? Wat stokt er?
 • Hoe kan een team of organisatie zijn doel of bestemming bereiken?
 • Waar zit de kracht c.q. potentie en hoe kan deze worden vrijgemaakt?

Hoe werkt een opstelling?

 1. Verkenning: We benaderen organisatievragen  “systemisch”. Dat wil zeggen; we gaan op zoek naar  onderliggende (onbewuste) dynamieken of krachtenvelden.  Dit heet ook wel de “onderstroom”. Het is een aanvullende  en verrassende manier van kijken naar teams en organisaties of individuen. Door middel van opstellingen maken we deze “onderstroom” in een team of organisatie zichtbaar.
 2. Inzicht & Ervaring: Steeds terugkerende (dezelfde) problemen of blokkades kunnen hardnekkig zijn, ondanks structuurwijzigingen of wisselingen van mensen. Er speelt dan vaak een systemische dynamiek.
 3. Taak: De informatie uit een organisatie opstelling kan waardevol, krachtig zijn en nieuwe, effectievere inzichten en vervolgstappen opleveren.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact op: