We zijn erkend door de Stichting Cedeo

We zijn erkend door de Stichting Cedeo voor ons open opleidingen aanbod.

Om in aanmerking te komen moet de klanttevredenheid van onze deelnemers minimaal 80% zijn

Bij het onderzoek hebben we een tevredenheid behaald van 100%.

cedeo keurmerk