Opstelling met Corona

Tijdens de opstelling stond CORONA in het midden met ertegenaan ANGST, beiden kijken naar MATERIE. Datgene wat toekijkt HET GROTE staat op enige afstand en kijkt toe. VERTROUWEN en HOOP staan om CORONA en ANGST.

De beweging die nu volgt is interessant.

CORONA en ANGST bewegen naar MATERIE (MATERIE wordt beschermd).
HOOP en VERTROUWEN nemen de opengevallen plek in van CORONA en ANGST.

Toen LIEFDE in de opstelling kwam kantelde echter alles. CORONA werd kleiner en ging uiteindelijk op de grond liggen.

Wat zegt dit?
De informatie die uit de opstelling komt is dat CORONA ons helpt om door onze angst voor materieel verlies heen te gaan. Hierdoor kan vertrouwen en hoop (weer) een plek krijgen IN ons en in de wereld.

CORONA helpt ons weer contact te maken met ons hart / de liefde. Deze werkt helend.